Menu
Oferta

Nawozy dolistne NAVI
36 AZOTOWY

NAWÓZ WE/ EC FERTILIZER
Typ C.1.1. Roztwór nawozu azotowego N (Mg) 27 (3) z mikroskadnikami pokarmowymi: borem (B), miedzi (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo) i cynkiem (Zn). CN 3105 20 10

NAVI® 36 AZOTOWY jest szczególnie przydatny do wiosennego stosowania w uprawach ozimych (zboża, rzepak). Przyspiesza regenerację roślin po uszkodzeniach zimowych. Stosowanie zalecane jest również na młode rośliny w warunkach stresu fizjologicznego (susza, niska temperatura, zalanie korzeni wodą), gdy pobieranie składników pokarmowych przez korzenie jest niedostateczne.

NAVI® 36 AZOTOWY zawiera wszystkie mikroskładniki niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin.
 

MAKROSKŁADNIKI % wagowy % objętościowy
Azot (N)
Magnez (MgO)
Potas(SO3)
27,01
2,99
0,10
36,20
4,00
MAKROSKŁADNIKI % wagowy % objętościowy
Bor (B)
Miedź (Cu*)
Żelazo (Fe*)
Mangan (Mn*)
Molibden (Mo)
Cynk (Zn*)
* - chetalowane EDTA
0,0097
0,1940
0,0194
1,0000
0,0010
0,0045
0,0130
0,2600
0,0260
1,3400
0,0013
0,0060
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

gęstość 1l – ok. 1,34 kg
pH – ok. 5,5 – 6,5


DAWKI I TERMINY STOSOWANIA NAWOZU

UPRAWA Dawka l/ha Terminy stosowania
zboża 5 3-4 zabiegi: krzewienie, faza pierwszego kolanka, po wytworzeniu liścia flagowego, kłoszenie
rzepak 5 2 zabiegi: po ruszeniu wegetacji oraz przed kwitnieniem
burak cukrowy 5 3 zabiegi: 2-4 liście, 6-8 liści, przed zwarciem rzędów
ziemniaki 5 3 zabiegi: na początku tworzenia bulw (2-3 tygodnie po wschodach),
10-14 dni po pierwszym zabiegu, 10-14 dni po poprzednim zabiegu.
strączkowe 5 3-4 zabiegi: przed kwitnieniem, po kwitnieniu w odstępach 14 dniowych
warzywa gruntowe 5 2-3 zabiegi: od fazy drugiego liścia (lub 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady)
do zbiorów w ostępach nie krótszych niż 8-10 dni


PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ

NAVI® 36 AZOTOWY może być mieszany z większością środków ochrony roślin. Przy pierwszym stosowaniu mieszanki zbiornikowej zaleca się wykonanie próbnego mieszania w niewielkiej objętości wody.

PRZY SPORZĄDZANIU CIECZY ROBOCZEJ NALEŻY:

1) napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy wodą, 2) włączyć mieszadło, 3) wlać odmierzoną ilość NAVI® 36 AZOTOWY, 4) ewentualnie dodać środek ochrony roślin, 5) uzupełnić wodą do żądanej objętości, ciecz należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Po wykonaniu zabiegu opryskiwacz umyć wodą, chyba że zastosowany środek ochrony wymaga innego sposobu mycia.


TECHNIKA OPRYSKIWANIA

NAVI® 36 AZOTOWY może być stosowany za pomocą wszystkich opryskiwaczy, zalecana objętość wody: 200-1000 l/ha. Aby polepszyć skuteczność nawożenia dolistnego należy zabieg wykonać wieczorem lub rano albo w czasie dni pochmurnych. Przy płynnym nawożeniu do podłoża NAVI® 36 AZOTOWY może być stosowany we wszystkich systemach nawadniania, w tym także kropelkowego.


SKŁADOWANIE

Nawóz przechowywać i transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5 do +40oC, unikać gwałtownych zmian temperatury. Przy składowaniu w nieodpowiednich warunkach (np. w temperaturze poniżej 3oC) może dojść do częściowego wysolenia lub przebarwienia nawozu. Powstałe kryształy rozpuszczą się ponownie po rozcieńczeniu wodą. Procesy te nie mają wpływu na jakość produktu. Resztki cieczy roboczej powinny zostać rozproszone na powierzchni opryskiwanej. Nie wolno wlewać ich do systemów kanalizacyjnych. Nie składować warstwami. Nawóz przechowywać i transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5 do +40oC, unikać gwałtownych zmian temperatury. Przy składowaniu w nieodpowiednich warunkach (np. w temperaturze poniżej 3oC) może dojść do częściowego wysolenia lub przebarwienia nawozu. Powstałe kryształy rozpuszczą się ponownie po rozcieńczeniu wodą. Procesy te nie mają wpływu na jakość produktu. Resztki cieczy roboczej powinny zostać rozproszone na powierzchni opryskiwanej. Nie wolno wlewać ich do systemów kanalizacyjnych. Nie składować warstwami.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić oczy i skórę. Stosować ochronę twarzy i rękawice ochronne. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, skontaktuj się z lekarzem i pokaż etykietę.


ZACHOWANIE W PRZYPADKU ROZLANIA NAWOZU

Rozlaną ciecz w miarę możliwości zebrać i zlać powtórnie do pojemnika. Jeśli to możliwe, nawóz przeznaczyć do dalszego użytku. Miejsce rozlania dokładnie wypłukać dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się cieczy do sieci kanalizacyjnej. Pozostałą rozlaną ciecz można posypać nieorganicznymi obojętnymi materiałami chłonącymi, np. ziemią okrzemkową. Nie stosować trocin.


MOŻLIWE NIEBEZPIECZEŃSTWA

Produkt nie jest samozapalny ani wybuchowy. W przypadku przegrzania (np. w czasie pożaru) może dojść do rozkładu produktu i wydzielania toksycznych gazów. Gasić wodą. Personel gaszący pożar powinien być wyposażony w odpowiednią odzież ochronną i zamknięty system ochrony dróg oddechowych. 

 

 

Menu działu

Nasze filmy

Chesz się przekonać jak działamy? Zobacz jeden z naszych filmów.

Zobacz wiecej...

Sieć sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z siecią sprzedaży Chempest S.A.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.