Menu
Oferta

Nawozy dolistne NAVI
FOSFOROWY

NAWÓZ WE/EC FERTILIZER

Typ C.2.1. Roztwór nawozowy NPK 5-20-5
z mikroskładnikami pokarmowymi: borem (B), miedzią (Cu),
żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo)
i cynkiem (Zn). Kod CN: 31052010

NAVI® FOSFOROWY jest płynnym nawozem wieloskładnikowym o wysokiej zawartości fosforu przeznaczonym w szczególności do stosowania w uprawach kukurydzy oraz innych, intensywnych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na fosfor. Zawartość azotu, potasu oraz mikroskładników zapobiega jednostronnemu odżywieniu roślin.

NAVI® FOSFOROWY posiada wyjątkowo silne właściwości buforujące, dzięki czemu może być stosowany jako dodatek do cieczy roboczej w celu neutralizacji i stabilizacji odczynu (pH) przy zabiegach środkami ochrony roślin.

MAKROSKŁADNIKI % wagowy % objętościowy
Azot (N)
Fosfor (P2O5)
Potas (K2O)
5,04
20,16
5,04
6,40
25,60
6,40
MAKROSKŁADNIKI % wagowy % objętościowy
Bor (B)
Miedź (Cu)
Żelazo (Fe)
Mangan (Mn)
Molibden (Mo)
Cynk (Zn)
0,0094
0,0071
0,0394
0,0126
0,0009
0,0047
0,0120
0,0090
0,0500
0,0160
0,0012
0,0060

Cu, Fe, Mn, Zn - mikroelementy chetalowane EDTA.

Gęstość 1 l – ok. 1,27 kg; pH – ok.6,0

 
DAWKI I TERMINY STOSOWANIA NAWOZU

UPRAWA Dawka l/ha Terminy stosowania
kukurydza 4 2 zabiegi: pomiędzy fazą 3 a 10 liść
drzewa owocowe 5

4
3 zabiegi: pomiędzy początkiem kwitnienia
a fazą orzecha włoskiego
4 zabiegi: od połowy lipca do zbiorów
truskawki 2-3 zabiegi: od początku kwitnienia
warzywa 4 3-4 zabiegi: od początku okresu wegetacji do zbiorów
dla polepszenia właściwości buforowych cieczy 0,5-1 na 1000 l wody jako dodatek przy zabiegach ochrony roślin


PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ

NAVI® FOSFOROWY może być mieszany z większością środków ochrony roślin. Przy pierwszym stosowaniu mieszanki zbiornikowej zaleca się wykonanie próbnego mieszania w niewielkiej objętości wody. Przy sporządzaniu cieczy roboczej należy:

  •     napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy wodą,
  •     włączyć mieszadło,
  •     wlać odmierzoną ilość NAVI® FOSFOROWY,
  •     ewentualnie dodać środek ochrony roślin,
  •     uzupełnić wodą do żądanej objętości,
  •     ciecz należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu,
  •     po wykonaniu zabiegu opryskiwacz umyć wodą, chyba że zastosowany środek ochrony wymaga innego sposobu mycia.


TECHNIKA OPRYSKIWANIA

NAVI® FOSFOROWY może być stosowany za pomocą wszystkich opryskiwaczy, zalecana objętość wody: 200-1000 l/ha. Aby polepszyć skuteczność nawożenia dolistnego należy zabieg wykonać wieczorem lub rano albo w czasie dni pochmurnych. Przy płynnym nawożeniu do podłoża NAVI® FOSFOROWY może być stosowany we wszystkich systemach nawadniania, w tym także kropelkowego.


SKŁADOWANIE

Nawóz przechowywać i transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do +40oC, unikać gwałtownych zmian temperatury. Przy składowaniu w nieodpowiednich warunkach (np. w temperaturze poniżej 3oC) może dojść do częściowego wysolenia lub przebarwienia nawozu. Powstałe kryształy rozpuszczą się ponownie po rozcieńczeniu wodą. Procesy te nie mają wpływu na jakość produktu. Resztki cieczy roboczej powinny zostać rozproszone na powierzchni opryskiwanej. Nie wolno wlewać ich do systemów kanalizacyjnych. Nie składować warstwami.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić oczy i skórę. Stosować ochronę twarzy i rękawice ochronne. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, skontaktuj się z lekarzem i pokaż etykietę.


ZACHOWANIE W PRZYPADKU ROZLANIA NAWOZU

Rozlaną ciecz w miarę możliwości zebrać i zlać powtórnie do pojemnika. Jeśli to możliwe, nawóz przeznaczyć do dalszego użytku. Miejsce rozlania dokładnie wypłukać dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się cieczy do sieci kanalizacyjnej. Pozostałą rozlaną ciecz można posypać nieorganicznymi obojętnymi materiałami chłonącymi, np. ziemią okrzemkową. Nie stosować trocin.


MOŻLIWE NIEBEZPIECZEŃSTWA

Produkt nie jest samozapalny ani wybuchowy. W przypadku przegrzania (np. w czasie pożaru) może dojść do rozkładu produktu i wydzielania toksycznych gazów. Gasić wodą. Personel gaszący pożar powinien być wyposażony w odpowiednią odzież ochronną i zamknięty system ochrony dróg oddechowych.

 

Uwaga: Nie mieszać z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu!

Menu działu

Nasze filmy

Chesz się przekonać jak działamy? Zobacz jeden z naszych filmów.

Zobacz wiecej...

Sieć sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z siecią sprzedaży Chempest S.A.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.